Det har varit sju utvecklande, spännande och trevliga år med BullhoundMedia AB, men nu avvecklas bolaget och vi går vidare mot nya äventyr.

Siw Lövkvist går till FunktionellForm Stockholm AB – varumärkesstrategi & kommunikation, AD & webbdesign.

Monika Moravcsik hittar du på Bullhound AB – grafisk formgivning; inom profilering, finansiell information och webbdesign.

Siw Lövkvist    Monika Moravcsik